top of page

HACI ÖMER AĞA (KAVAS) EVİ

Hacı Ömer Ağa Evi, Karaman Kalesi’nin içerisinde yer alır. Tarihi karaman kalesi iç kale, orta kale ve dış kale olmak üzere üç bölümden oluşmaktadır. Günümüzde ayakta olan kale bölüm iç kaledir. Orta bölüm ise günümüzde iç kalenin bulunduğu höyüğün etrafında yer alan ve günümüzde çok az bir bölümü ayakta olan orta kaledir. Hacı Ömer Ağa Evi, iç kale ile orta kale arasındaki bölümde, höyüğün güneyinde ve Pir Ahmet Camii’nin batısında yer almaktadır. Özgün yapının 1840 tarihinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Hacı Öner Ağa Evi veya sonraki sahibi Abdullah Kavas’tan dolayı Kavasların Evi olarak bilinir.

bottom of page