top of page

KALE PROJELERİM

Niğde Kalesi

NİĞDE - NİĞDE KALESİ RÖLÖVE VE RESTORASYON PROJELERİ


Niğde kent merkezinde ,çarşı içinde Alaeddin tepesinde yer alan Niğde Kalesi 1. derece arkeolojik sit içinde yer almaktadır. Kalenin tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1. Alaeddin Keykubat tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.

Alaeddin tepesinin alt kısmını çevreleyen dış kale ile , tepenin üst kısmını çevreleyen iç kale , burçlar ve burçları bağlayan surlardan meydana gelmiştir. Dış kale çevresinde çeşitli yönlerden giriş için kapıları olup bunlardan çok azı bugün işlevini sürdürmektedir.

Bizim proje kapsamımız iç kale surlarından ve kulelerinden maili inhidam durumunda olan kısımlarında tehlike arzeden bölümlerine tamir ve güçlendirme amaçlı müdahale projesi hazırlamaktır.

İç kaleye Güney-doğu köşesinde burçtan kemerli kapı ile girilmektedir. Bu kapı ve geçitlerden sonra iç kale avlusuna ulaşılmaktadır. Kale avlusu ve iç çevre yapıların çeşitli dönemlerde farklı farklı müdahaleler gördüğü , kısmen onarımlar yapıldığı, yeni amaçlara göre eklentiler yapıldığı gözlenmiştir. Güneydeki iki burcun , iç kale dışına doğru genişletilerek birleştirilmesi ile geçen asırda hapishane olarak kullanılan bir yapı oluşturulduğu öğrenilmiştir. Kuzeybatı köşede bulunan burcun yıkılan kısmına farklı teknik ile kule inşa edildiği , saat kulesi yapıldığı bilinmektedir.

bottom of page