top of page

KOSOVA PRİZREN EMİN PAŞA CAMİ

Kosova’nın Prizren şehrinde yer alan Emin Paşa Camii, 1832 yılında inşaa edilmiştir. Prizren’in yönetici ailesinden “Rotula” ailesi mensuplarından ve ayrıca külliyenin banisi olan Emin Paşa, Köstendil mutasarrıfı olan Tahir Paşa’nın oğlu ve bir zaman Prizren valisi görevinde bulunan Mahmut Paşa’nın kardeşidir.Emin Paşa Camii, günümüze ulaşmayan medrese ve şadırvanıyla birliktte bir külliye oluşturmaktadır. Klasik Osmanlı Dönemin tek kubbeli cami tipinde yer alan yapı, kare planlı ve kübik formludur. Yarım daire kemerler üzerine oturan son cemmat yeri 3 kubbelidir. Camiinin finansı T.C. Başbakanlık TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı) karşılanarak tarafımızdan restore edilmiştir.

bottom of page