top of page

İshakiye Camii - İshak Çelebi Cami (1506)

(bazı yazımlarda İshakıye, İshakiyye) veya İshak Çelebi Camii , Kuzey Makedonya'nın Manastır kentinde bulunan Osmanlı yapımı bir ibadethane. Manastır ve Selanik kadılığı yapmış olan İshak Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Dört satır olarak sülüs hatlı yazılmış kitabesine göre inşası Hicri 912'de (Miladi 1506) tamamlanmıştır. İshakiye Camii, Saat Kulesi ve Kadı Mahmud Efendi Camii ile birlikte kent meydanındaki üç ana yapıdan biridir.

İshakiye Camii'nden, Evliya Çelebi'nin Seyahatnâme'sinde Manastır'daki en büyük cami olarak bahsedilir. 17. yüzyılda belirtilmiş bu durum hâlen geçerliliğini korumaktadır.Seyahatnâme yapıyı şöyle anlatır:

“Avn-i Bismillahirrahmânirrahîm
Tâlibe tarihe bina'ü'l-kadîm
İshak ibn İsa fâzâ ed
Dâme sa'd ez-an eba'n-na'îm
Kad benâhu camien ni'me'l-binâ
İn kaza min şânihi ni'me'l-alîm
Sümme emlâ mülhemen tarihahu
Vahde Bismillahirrahmânirrahîm„

bottom of page