top of page

Radanya Mahmud Ağa Camii

Radanya köyündeki Mahmud Ağa Camii’nin zengin, hatta dramatik bir geçmişi vardır. Bu cami kundaklanmış, yıkılmış ve hasara uğramış, bazen profesyönelce bazen de amatörce tamir edildi.

İnşa edildiği tarihten bugüne kadar geçirdiği bütün evrelerle ilgili geçerli delillere ulaşabilmek için, bu eserle ilgili elde bulunan bütün kaynakları ve maddi delilleri kullanmak ve sistematik araştırma yapmak ihtiyacı ortaya çıktı.

Yapının inşaat tarihiyle ilgili tek kaynak, giriş portali üzerindeki işlemeli mermer kitabedir. Dekoratif nesih yazısıyla süslenmiş olan kitabeye göre, caminin 1668/69 yılında Mahmud Ağa tarafından inşa edildiği belirtiliyor.

bottom of page