top of page

AKSARAY SOMUNCU BABA TÜRBESİ

XV.yy sonlarında yapıldığı tahmin edilmekle beraber, H. 1193 (m. 1796) tarihi kesinlik kazanmıştır.  Konumu itibariyle önce dergaha dönüştürüldüğü sanılmaktadır. Yapı mescit ve türbeden oluşmaktadır. Mescit iki kubbeli olup ikinci kubbenin bulunduğu yerden demir bir kapı ile türbedar odasına girilir. Burada çilehane kısmı ile türbe bulunmaktadır. Somuncu Baba Türbesi’nin malzemesi kesme taştan yapılmıştır. 2009 yılında vakıflar bölge müdürlüğünce restore edilmiştir

bottom of page