top of page

KOSOVA MEHMET AKİF ERSOY CAMİ

Kosova’nın İpek şehrine bağlı Suşitsa Köyünde bulunan Cami, Osmanlı Dönemi’nde köy halkı tarafından 1861 (H1278) yılında, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un babası Tahir Efendi İstanbul’da eğitimini tamamladıktan sonra imamlık yapması için inşa edilmiştir. Ancak Tahir Efendi İstanbul’da müderris olmuş ve köye geri dönmemiş, onun yerine ise Mehmet Akif’in akrabaları söz konusu camide imamlık yapmıştır.

1999 yılında Kosova’da yaşanan savaş sırasında yakılmış ve büyük oranda yıkılmıştır. Cami bu tarihten itibaren, TİKA’nın çalışmalarına kadar uzun süre harabe halinde kalmıştır.

2014 yılının Mart ayında restorasyon uygulama çalışmalarına başlanmıştır. Restorasyon çalışmaları kapsamında yıkılan beden duvarları caminin orijinal taşları da kullanılarak tamamlanmış, caminin ahşap çatısı orjinaline uygun olarak inşa edilmiştir. Cami minaresi inşa edilmiş, cami içerisindeki ahşap ve taş işleri yapılmış, camiye dokusuna uygun sade bir kalem işi yapılmıştır. Caminin bahçesi taşla kaplanmış, cami avlusunda 2 adet kapalı tuvalet ve abdesthane inşa edilmiştir. Yine cami avlusunda bir adet çeşme inşa edilmiş, cami avlusu dışındaki kuyuda tadilat işleri yapılmıştır. Cami avlusu 200 m uzunluğunda taştan örülmüş ve üzerine perforje demir yerleştirilmiş bahçe duvarı ile çevrelenmiştir.

Mehmet Akif Ersoy Camii’nin tahribatı sırasında Mehmet Akif Ersoy’un akrabaları tarafından emanete alınan ve üzerinde “YA MÜFETTİH BİL EBVAB İFTAHLENA HAYREL ESBAB”, “Ey kapıları açan, bize hayır kapılarını (iyilik kapılarını) aç” niyazı nakşedilen kitabe, restorasyon sırasında ait olduğu yere yerleştirilmiştir. Kosova makamlarınca Mehmet Akif Ersoy’un adı verilen camii de bugün Akif’in akrabaları tarafından aziz hatırasına Fatihalar okunuyor.

bottom of page